KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu,

12. januara 2014

 

 

  Übersicht deutsch
       
 

pisa mjez druhim

   
přez čo smy wuzwoleni a posylnjeni
 

       

wo tradicionelnym hodownym koncerće Chróšćanskeho cyrkwinskeho chóra – wjace fotow

 
       
čehodla bě hospoda w beduinskej prózdnjeńcy samo wěsty luksus
 
       
wo samsnym duelu, ale hinašim wuslědku haloweho koparskeho turněra wo pokal TCM w Chrósćicach – wjace fotow
 
       

wo hodowničce Budyskich katolskich serbskich wosadnych – wjace fotow

 
       

wo swójbnym kóncu tydźenja w Smochćicach

 
       
wo nowych idejach a starych přisłowach – wjace fotow wo nowolětnym koncerće Radworskeho chóra „Meja“
 
       

wo dobrych zdónkach ze zašłych lět, na kotrež móže so předsydka Kulowskeho Bratrowstwa złožować

 
       
w KNOTWIŠĆU wo tanku lubosće, kotryž měli zaso napjelnić – wjace fotow wo „Misiji wuchodny wětřik“ we Łužicy  
       
dale w KNOTWIŠĆU, z čim su so młodostni na kubłanskich dnjach w Schmiedebergu zaběrali – wjace fotow  
       
na kotre myto móža so dobyćerjo hódančka wjeselić    
       
wo hwězdnych spěwarjach we Worklecach  
       
wo hodownej hrě a hodowničce w Zdźěri, na kotrejž su wosadni  wšelake braškowe epizody słyšeli – wjace fotow  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008