KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

12. oktobra 2014

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
kak bě k hosćinje z hrěšnikami dóšło
 

       

wo dwójnym serbskim zarjadowanju w Złotym měsće – wjace fotow wo předstajenju TCM a finisaži wustajeńcy Marka Raba

 
       
wo nowej wotewrjenosći, kotraž na biskopskej synodźe knježi
 
      Foto: kna
wo namakanju zbytkow bycantinskeje cyrkwje w Praze a kotre sćěhi z toho wurostu – wjace fotow
 
       

čehodla ma Vatikan wojerske zakročenje přećiwo terorowej milicy „Islamski stat“ za woprawnjene

 
      Foto: kna
wo putniskej hosćićelce, kotraž bu z wysokim mytom počesćena – wjace fotow wo přepodaću Wobydlerskeho myta Swobodneho stata Sakskeje  
       
kotre mysle přewodźachu młodostnu na swjedźenju domchowanki a přiwzaću młodźiny w Ralbicach    
       
wo serbskej rjadnicy, kotraž spožča ludźom hódnotne hodźiny a kotraž přija za swoje skutkowanje Medalju kurwjerchowki Anny – wjace fotow wo přepodaću myta  
       
wo wobnowjenej a znowa poswjećenej Kozarčanskej kapałce – wjace fotow  
       
wo jubilejnym swjedźenju w Koćinje – wjace fotow  
       

čehodla wěriwi Ralbičanskeje wosady prěnju oktobersku njedźelu pěši do Kulowa putnikuja

 
       
wo wospjetnym wuzwolenju sotry Clary za abatisu w Budyskim klóšterku  
       
wo prěnjej serbskej ewangelskej fararce a čehodla budźe w druhej krajnej cyrkwi skutkować, hač w tej, z kotrejež pochadźa  
       
wo poswjećenju noweho swjateho křiža w Sulšecach  
       
pokiw z poskitkom patra Martina Wolfa k zetkanju 25- do 39lětnych
   
       
Namołwa němskich biskopow k wosebitej kolekće za ćěkancow w Srjedźnym wuchodźe    
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail

   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008