KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

13. julija 2014

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
kak móžemy pokazać, zo smy Jězusowi fanojo
 

       

zo bychmy jako křesćenjo časowi swědkojo našeho rowjenka Jězu Chrysta byli – wjace fotow wo putnikowanju Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa składnostnje 100. posmjertnych narodnin zbóžneho Alojsa Andrickeho do Róžanta

 
       
w KNOTWIŠĆU wo rockowej hudźbje k narodninam zbóžneho Alojsa w Radworju – wjace fotow
 
       
w interviewje z patrom Paulusom, što z młodźinskeho festiwala „Alojs100“ zwostanje
 
       


wo workshopach, Božej mši z biskopom, a nightfever-specialu na festiwalu „Alojs100“ w Radworju – wjace fotow wo workshopach

– wjace fotow wo Božej mši a nightfever-specialu

 
       
wo swjedźenskej Božej mši w Drježdźanskej katedrali k 100. narodninam Alojsa Andrickeho a što je so w naslědnym forumje k přichodej cyrkwje prajiło – wjace fotow   
       
zo je před 75 lětami poslednje dowójnske čisło Katolskeho Posoła wušło – cyłe wudaće z 15. julija 1939
 
       
wo disciplinowanych a fairnych ministrantach – wjace fotow wo koparskim turněrje w Pěskecach
 
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail

   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008