KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

14. septembra 2014

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
wo sćinje swjateho křiža w Budyskej tachantskej cyrkwi, kotrehož prěni napohlad zastróža, ale k rozmyslowanju pohnuwa
 

       

wo znamjenju a słužbje lubosće – wjace fotow
    narěč, z kotrejež je Hans-Eberhard Kaulfürst na modlenju kadiša citował

 
       
wo wulkej wažnosći njewotwisneho žurnalizma
 
       Foto: kna
wo fyzisce abo duchownje płakacej maćeri Božej – wjace fotow wo putnikowanju katolskich Serbow na Marije naroda do Róžanta
 
       


zo měli so signale Božeje přitomnosće rozesłać – wjace fotow wo putnikowanju Zhorjelskeho biskopstwa do Noweje Cale

 
       

wo katolskej Serbowce židowskeho pochada
 
       
kelko zhromadneho ma swjata Ludmila, dźowka serbskeho wjercha, z łužiskimi Serbami    
       
wo zahrodźe swjateho Franca, kotraž bu w Budyskim klóšterku poswjećena – wjace fotow  
       
wo wažnymaj znamjenjomaj wěry za Hrańčanskich křižerjow  
       
wo dušepastyrskich poskitkach, kotrež předstaja so na dnju wotewrjenych duri w Kamjenskej chorowni swjateho Jana  
       
wo diecezanskim putnikowanju kolpingowcow do Róžanta  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail

   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008