KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu,

16. februara 2014

 

 

  Übersicht deutsch
       
 

pisa mjez druhim

   
čehodla měło naše haj přeco haj być
 

       

wo njewšědnje sylnej konfrontaciji mjez UN a Vatikanom

   
       
na kotrej kontinentaj je so biskop Koch w nadawku Němskeje biskopskeje konferency podał
 
       

wo „wulkim patronje“ swětoweho zetkanja młodźiny 2016 w Krakowje

 
       

wo giganće tworjaceho wuměłstwa renesansy a lubušku dźewjeć bamžow

 
       
w KNOTWIŠĆU wo wudźělenju swjateho sakramenta firmowanja we Wotrowje – wjace fotow
a w Baćonju – wjace fotow
 
       

wo klankodźiwadłowej hrě, kotraž je małych a wulkich putała – wjace fotow wo swójbnym popołdnju Bratrowstwa w Salowje

 
       
wo wosebitej wustajeńcy we Wojerskohistoriskim muzeju w Drježdźanach  
       
wo nowej serbskej hrě k 100. narodninam zbóžneho kapłana Alojsa Andrickeho, kotraž změje 12. apryla swoju premjeru  
       
na kotrym dnju móža wšitcy demonstrować, zo njeby so blisko hnadowneho městna Róžanta kaolin wudobywał  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008