KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

16. nowembra 2014

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
wo poměrje k Bohu a wobchadźenju ze swojimi talentami
 

       

čehodla je znowa wuzwoleny sakski ministerski prezident dwójce „Z Božej pomocu“ přisahał

 
       
wo tym, što je biskop Heiner Koch k zdźěla negatiwnemu rozprawnistwu w předpolu 100. zjězda katolikow 2016 w Lipsku prajił
 
       
wo nowym předsydźe EKD a kak staj katolskaj biskopaj ekumenu hódnoćiłoj  
      Foto: kna
z kotrym serbskim podźělom bu diasporna akcija Bonifacijoweho skutka w Drježdźanach zahajena – wjace fotow  
       

kak bu w towaršnostnym přewróće před 25 lětami demokratija w Serbach zwoprawdźena

   
       
  kak su bamž a cyrkwje na padnjenje Němsku dźělaceje murje w lěće 1989 dopomnili  
      Foto: kna
wo hudźbnej drohoćince z 18. lětstotka, kotraž bu znowa wotkryta a w Radworju předstajena - wjace fotow
 
       
wo dźělenju, kotrež zwjesela
 
       
wo dopomnjenkach na bjeznamócnu rewoluciju 1989 – wjace fotow wo powědarskej dźěłarničce z časowymi swědkami politiskeho přewróta  
       
wo přeprošenju Towarstwa Cyrila a Metoda na nyšpor z procesionom ze swěčkami w Róžeńće  
       
zo prosy Towarstwo Cyrila a Metoda z.t. w swojej lětušej hodownej akciji wo dary za wobnowjenje kapałki ze studničku swjateje Marije w Krupce
 
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail

   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008