KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu,

19. januara 2014

 

 

  Übersicht deutsch
       
 

pisa mjez druhim

   
wo listach a powołanych swjatych
 

       

što sej nowy Budyski dekan Wito Sćapan za swoje dźěło přeje

 
       
čehodla widźi biskop Heiner Koch w mandźelstwje powołanje
 
       

kak su serbske swójby w Schmiedebergu nowe lěto witali – wjace fotow

 
       

w stawiznje za dźěći wo jandźelku Michale, kotryž móže rěčeć

 
       
wo wopyće Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopa we Worklecach
 
       

wobsah Katolskeho Posoła lěta 2013 – tu w pdf-formaće

 
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008