KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

19. oktobra 2014

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
wo zbóžnym měšniku, kotryž je njebojaznje přećiwo komunistiskemu režimej w Pólskej wojował a kotryž bu tohodla před 30 lětami morjeny
 

       

što je so w mjezybilancy biskopskeje synody k znowazmandźelenym dźělenym kaž tež homoseksualnym partnerstwam prajiło

 
      Foto: kna
kotre wuměnjenje je bamž Franciskus mjenował, zo by so pačenje cyrkwje skónčić móhło
 
      Foto: kna
zo měła w cyrkwi kultura kedźbliwosće nastać – wjace fotow wo dalekubłanju nawodnistwa Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa k prewenciji seksualneje namocy
 
       

wo informaciskim zarjadowanju w Njeswačidle nastupajo radioaktiwnje kontaminowane wotpadki we Wětrowskej deponiji – wjace fotow       – lisćina k podpěrje peticije k zastajenju woženja radioaktiwnje kontaminowanych twarskich wotpadkow do Wětrowskeje deponije

 
  podpisanu lisćinu móžeće na sćěhowacu adresu pósłać: Christoph Wirth | Guhraer Hauptstraße 29 | 02699 Puschwitz    
       
wo nowym flyeru, z kotrymž wabja biskopja za mandźelstwo – flyer   
       

kak su křesćenjo w přewažnje muslimskim kraju Pakistanje žiwi 

– lisćina k podpěrje peticije k wotstronjenju blasfemijowych zakonjow w Pakistanje

   
       
wo poswjećenju ponowjeneje cyrkwje klóštra Marijineho Doła – wjace fotow  
       
wo swěrnym dopisowarju našeho časopisa, kotryž je njedawno swoje 75. narodniny woswjećił  
       
wo premjernym předstajenju wjele lět pozabyteho duchowneho oratorija, kotryž je wuznamnej wosobinje cyrkwje wěnowany – wjace fotow
 
       

wo spožčenju Myta Domowiny a Čestneho znamješka Domowiny – wjace fotow

 
       
wo poswjećenju ponowjeneho wjesneho křiža w Koslowje – wjace fotow  
       
wo zahorjacym koncerće w Radworju – wjace fotow  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail

   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008