KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

21. septembra 2014

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
wo nazornym apelu z aktualneho politiskeho wuwića, zo měli swoje wosobinske žiwjenje z Bohom znowa rozmyslić
 

       

zo ma so rozmołwa wo přichodźe cyrkwje pokročować

 
       Foto: kna
wo serbskim prawosławnym biskopje – wjace fotow wo zetkanju samostejacych z nim
 
       
wo horšći pjeršće a Božej lubosći – wjace fotow wo diecezanskim putnikowanju zbrašenych do Róžanta
 
       

wo nowej knižnej protyce na lěto 2015 - wjace

 
       

kak je tele dny šuler naraz wěsty zwisk k 1918 rodźenej a 1943 morjenej Hanje Šěrcec dóstał – wjace fotow wo swjatočnym połoženju prěnjeho serbskorěčneho kopolaka-plesternaka w Hórkach
 
       
wo Nowym Jerusalemje a bratrowskej wosadźe na kermušnym nyšporje w Budyšinje – wjace fotow    
       
kak su dźěći łazyli, slědźili a sej potajnstwa wotkrywali – wjace fotow wo swójbnym wulěće Kulowskeho Bratrowstwa do Sakskeje Šwicy  
       
wo tym, zo buštej wonječesćenej swjatej křižej w Njebjelčicach po ponowjenju znowa poswjećenej – wjace fotow  
       
wo njewočakowanych dožiwjenjach na wulěće do ewangelskeje kónčiny Hornjeje Łužicy  
       
pokiw z poskitkom patra Martina Wolfa k zetkanju 25- do 39lětnych
   
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail

   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008