KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

21. decembra 2014

 

Wšitkim čitarjam, dopisowarjam, roznošowarjam a dobroćelam Katolskeho Posoła a wužiwarjam našeje internetoweje strony www.posol.de přejemy žohnowane hody a hnadypołne nowe lěto 2015. Dźakujemy so zdobom za wšu wopokazanu dowěru, swěru a pomoc.
Redakcija

  Übersicht deutsch
  W hodownym wudaću pisa mjez druhim    
wo wěrnym Bohu a wěrnym čłowjeku
 

       

z čim su dźěći w Drježdźanach ludźi na zmysł hód dopomnili

 
       
wo wosebitej wabjenskej akciji redakcije Katolskeho Posoła – skazanka jako pdf
 
       

wo adwentničce Budyskich seniorow z hosćom biskopskeho skutka Adveniat – wjace fotow


 
      Foto: Adveniat
mały knefl předstaja njewšědny hodowny postrow, Hancyny najrjeńši hodowny dar, wulke hodowne hódančko za cyłu swójbu a rysowanku k wumolowanju  
       

kotre wosebitosće a zajimawosće maja Bože narodki w cyrkwjach we Worklecach, Wotrowje a Zdźěri 

 
       
w interviewje ze sotru Coru Küfner wo hodźoch w klóštrje Marijinej Hwězdźe
 
       
w hodownej stawiznje, kak je Michał zaso lubosć nadešoł
 
      Foto: kna
kotry najdrohotniši dar nam Bóh Knjez z nowym lětom spožča
 
      Foto: kna
w basni wo hodownej radosći  
       
wo ponowjenej postawje při hnadownej studničce w Róžeńće  
       
wo žiwym adwentnym kalendrje w Radworskej wosadźe  
       
wo hnujacym adwentnym koncerće w Budyšinje – wjace fotow  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail

   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008