KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

22. junija 2014

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
na kotre wašnje křesćenjo w tychle dnjach „z třěchow prěduja“
 

       

wo serbskim ewangelskim cyrkwinskim dnju we Wojerecach, na kotrymž su so tohorunja katolscy Serbja wobdźělili – wjace fotow

 
       
kotre nowe formy wosadneho nawodnistwa z lajkami chcedźa w dwěmaj biskopstwomaj w Němskej wuspytać
 
      Foto: kna
wo najmjeńšej wjesnej kapałce Kulowskeje wosady a čehodla móže wona znamjo jednoty być – wjace fotow wo znowaposwjećenju restawrowaneje kapałki w Kulowcu
 
       

wo nowym putniku a nowym pućniku w Chrósćicach, kotryž do Španiskeje pokazuje – wjace fotow wo poswjećenju postawy putnika před Gerdesec putniskej hospodu
 
       
wo nowej knize z modlitwami a kěrlušemi, kotraž je wosebje za staršich ludźi myslena  
       
wo poswjećenju swjateho křiža w Chrósćicach, na kotrehož tafličce steji napis „JNKŽ“ město hewak zwučeneho „INRI“ – wjace fotow
 
       
w KNOTWIŠĆU, zo je dobre poselstwo sćěhować přeco prawy puć – wjace fotow wo putnikowanju serbskich młodostnych do Róžanta  
       
wo přeprošenju na kolesowarske wubědźowanje, za kotrež je mjez druhimi hižo mustwo młodych Chinjankow přizjewjene  
       
wo wulkej narodninskej party k stoćinam zbóžneho Alojsa Andrickeho w Radworju, na kotruž njejsu jenož młodostni přeprošeni wjace   
       
wo swójbnym swjedźenju Serbskeho šulskeho towarstwa w Hórkach – wjace fotow  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail

   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008