KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu,

23. februara 2014

 

 

  Übersicht deutsch
       
 

pisa mjez druhim

   
kak měli jako „dźěći njebjeskeho Wótca“ jednać
 

       

čehodla je wjace hač 300 ludźi w Róžeńće demonstrowało  – wjace fotow

   
       

čehodla je čłonam TCM wažne, swoju wolu jasnje zwuraznić – wjace fotow wo hłownej zhromadźiznje towarstwa

fota swjedźenskich zarjadowanjow k 150. wobstaću Towarstwa Cyrila a Metoda a Katolskeho Posoła
•   swjatočna Boža mša a swjedźenske zarjadowanje k róčnicy załoženja  
•    počesćenje wótčincow a akademija
•    oratorij „Serbske jutry“

•    dźakny swjedźeń w Baćonju - nyšpor

•    dźakny swjedźeń w Baćonju - program
•    putnikowanje na Velehrad
•    počesćenje Michała Hórnika

 
       

wo njewšědnych perspektiwach na wurjadny Boži dom

 
       

wo Zymskej akademiji k šansam a rizikam (nowych) medijow we wobłuku cyrkwje  – wjace fotow

 
       
přehlad zarjadowanjow dekanatneje młodźiny – tu jako pdf-dataja
 
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008