KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

23. nowembra 2014

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
kajkich sej Jězus křesćanow přeje – a kajku cyrkej
 

       

wo mjezynarodnym schadźowanju wo tematice „Serbja a Němcy: Domizna Łužica – cuza Łužica“ a pohóršk zbudźacym interviewje k přichodej Serbow – wjace fotow

 
       
zo je biskop Heiner Koch wospjetne nadpady prawicarjow na serbskich młodostnych raznje kritizował a zo přilubja Serbam swoju podpěru
 
      Foto: kna
na kotre wašnje so wěriwi na pokutnym dnju za politiski přewrót před 25 lětami dźakowachu – wjace fotow wo nyšporje we wjacorych intencijach na pokutnym dnju w Róžeńće  
       
wo towarstwje za wšě generacije, kotrehož předsydka bu znowa wolena – wjace fotow wo hłownej zhromadźiznje Kulowskeho Bratrowstwa  
       

zo je diecezanski dźěćacy chór wjesołe spěwy wo Bohu rady a lochce nawuknył a dwójce w Drježdźanach wustupił – wjace fotow

   
       
  wo poswjećenju noweho pomnika wěry w Kamjencu – wjace fotow  
       
wo swjedźenju swjateho Měrćina we Worklečanskej zakładnej šuli a za koho su tam wjele rjanych hodownych pakćikow leželi – wjace fotow
 
       
w KNOTWIŠĆU wo młodym Italčanu, kotryž je jako kompjuterowy freak njewšědny puć wěry dokročił – wjace informacijow
 
       
wo jubilaru, kotryž je w powójnskich lětach hłód a nuzu ludźi wolóžić pomhał   
       
zo su prěnjowoprawjenske dźěći swojeho patrona a cyły Boži dom bliže zeznali – wjace fotow wu kubłanskim dnju w Njebjelčicach  
       
zo prosy Towarstwo Cyrila a Metoda z.t. w swojej lětušej hodownej akciji wo dary za wobnowjenje kapałki ze studničku swjateje Marije w Krupce
 
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail

   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008