KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

24. awgusta 2014

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
wo swjatym, kotryž njewjedram domoj kaza
 

       

wo posrědniku a wujednarju mjez frontami

 
      Foto: kna
čehodla trjeba demokratija kóždeho wolerja
 
       
wo znowaposwjećenju Hildesheimskeho doma
 
       


wo putnikowanju z Góralemi do Częstochowy - wjace fotow

 
       

wo wulkej hospodliwosći, kotruž su serbscy putnicy po puću do Częstochowy dožiwili – wjace fotow
 
       
wo duchownej cyrobje a rjanych dožiwjenjach – wjace fotow wo putniskej jězbje serbskeje skupiny do Kevelaera  
       
wo mužu, kotryž je 37 lět swěru słužbu w Kulowskej cyrkwi wukonjał  
       
wo popołdnju z poskitkami za kóždeho – wjace fotow wo zelowym swjedźenju w klóšterskej zahrodźe  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail

   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008