KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu,

26. januara 2014

 

 

  Übersicht deutsch
       
 

pisa mjez druhim

   
wo nitkach swětła a nowych započatkach
 

       

što ma bamž Franciskus w křesćanstwje za skandal

 
       
kotry nadawk maja křesćenjo dźensa – wjace fotow wo swjedźenju swjateho Bosćana w Chrósćicach  
       

wo swojej nadźiji, kotruž měli rozšěrić – wjace fotow wo njezakónčenym dalekubłanju k temje „Wěru wobswědčeć w dźensnišim swěće“

internetowa strona k dialogowemu procesej w Drježdźansko-Mišnjanskim biskopstwje

Biskopa Kochowe přeprošenje k wozrodźenju cyrkwinskeho a nabožneho žiwjenja pod titlom „Powołani, być eucharistiska cyrkej“

porjad wosadnych radow

porjad wólbow do wosadneje rady

 
       

kak su sej w NDRskim času hladajo na zhotowjenje swjatych křižow za Ralbičanski kěrchow pomhali, jako žórła drjewa a złota zaprahny

 
       
w basniskej formje wo Božej stwórbje w zymje
 
       

wo jednym ze štyrjoch modlerskich stołpow wosebiteho typa – wjace fotow wo poswjećenju ponowjeneho stołpa pola Němcow

 
       
čehodla njeměli z dźěćimi jenož wo prawym rjedźenju zubow, ale tež wo formach rozmołwjenja z Bohom rěčeć  
       
wo wulkotnym časowym dokumenće za katolskich Serbow  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008