KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

27. apryla 2014

 

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
wo cyle rozdźělnymaj mužomaj
 

       

wo jutrownych swjatych dnjach ze swjatym wótcom we „wěčnym měsće“

 
      foto: kna

wo jubilaru, kotryž ma wobraz swojeho Krakowskeho předchadnika we woknje stejo

 
      foto: kna
wo posołach pokoja, lubosće a radosće – křižerska statistika
 
       

fotowe impresije lětušich křižerskich procesionow a dźaknych kemšow
Kulowscy
Ralbičanscy
Chróšćanscy
Wotrowscy
Njebjelčanscy
Radworscy
Klóšterscy
Baćońscy
Budyscy

dźakne kemše

 
       
wo wopyće Baćońskich firmowanych pola pčołarja w Drježdźanach – wjace fotow
 
       
wotmołwy na wšelake powšitkowne prašenja k swjatoprajenju  
       
w pokiwach mjez druhim, zo předstaji so „Historija wo zrowastanjenju Jězu Chrysta“ wot Heinricha Schütza prěni raz serbsce – plakat  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
Und hier können Sie den Katolski Posoł bestellen - auch in PDF-Form per E-Mail
   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008