KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

28. septembra 2014

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
wo swěrnym přewodniku
 

       

zo bamž kóždužkuli njetolerantnosć a namóc w mjenje nabožiny wotpokazuje

 
       Foto: kna
wo nowym Erfurtskim biskopje
 
       Foto: kna
wo zapokazanju dotalneho Berlinskeho arcybiskopa w Kölnje
 
       Foto: kna

kotru formu diskusije sej bamž za biskopsku synodu w oktobru přeje – modlitwa swjateho wótca za synodu

 
       Foto: kna
wo pochodźe za žiwjenje  
       Foto: kna
što biskopja k wójnje přećiwo „Islamskemu statej“ praja    
       Foto: kna
zo měli swój hłós pozběhnyć a na Boži hłós słuchać – porjad wosadnych radow  
       Foto: kna
wo poswjećenju wosadnicy na mjeno přełožowarja biblije do hornjoserbšćiny – wjace fotow  
       

wo tym, kak su mysle z Njebjelčic do Roma lećeli – wjace fotow wo swójbnym popołdnju 

 

widejo wo putnikowanju ministrantow z Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa do Roma

 
       
što móhli Serbja wot židow nawuknyć  
       Foto: kna
wo wulěće młodych swójbow Chróšćanskeje wosady – wjace fotow  
       
kotre hudźbne instrumenty je biskop Joachim Reinelt hrać nawuknył - wjace fotow
 
       
pokiw z poskitkom patra Martina Wolfa k zetkanju 25- do 39lětnych
   
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail

   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008