KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

29. junija 2014

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
wo wosadźe, kotraž je pisana kaž kwětkowa zahroda w lěću
 

       

wo poswjećenju noweho dźěłoweho a socialneho wobłuka za zbrašenych w Pančicach-Kukowje k zakónčenju projekta „Et labora“ – wjace fotow

 
       
wo dujerjach, kotřiž hižo 50 lět swoje talenty na dobro wosady zasadźuja – wjace fotow
 
       
wo prěnim lawreaće Myta Zejlerja, kotremuž je dobra serbšćina stajnje wažna – wjace fotow wo swjedźenskim zarjadowanju přepodaća myta w Kamjencu
 
       

wo pisanym klóšterskim a swójbnym swjedźenju Budyskeho wokrjesa w Marijinej Hwězdźe – wjace fotow
 
       
w KNOTWIŠĆU interwiew z patrom Paulusom, kotryž přeradźi, što młodostnych na młodźinskim festiwalu ALOJS100 w Radworju wočakuje – wjace  
       
zo měli sej młodostni zwisk k Bohu stajnje wobchować – wjace fotow wo swjedźenju Božeho ćěła a firmowanju w Radworju
 
       
čehodla su koparski turněr dekanatneje młodźiny z finalom započeli – wjace fotow  
       
wo wulkim evenće pod hesłom „Do pedalow stupajće“  
       
wo triduumje k stoćinam zbóžneho Alojsa a što měło so wobkedźbować – wjace
 
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail

   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008