KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

31. awgusta 2014

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
wo bjezdomnym prošerju, kotrehož běchu Romjenjo jako swjateho spóznali
 

       

što je po słowach bamža Franciskusa wuměnjenje dospołneje zhromadnosće z Bohom

 
      Foto: kna
wo patronatnym swjedźenju a wjesnym jubileju w Salowje – wjace fotow
 
       
wo wulěće Chróšćanskich wosadnych, na kotrymž wopytachu mjez druhim najwjetšu cyrkej Pólskeje – wjace fotow
 
       


w KNOTWIŠĆU wo tym, zo je na Božej mši na Acorach tež serbski kěrluš zaklinčał

 
       

dale w KNOTWIŠĆU, kak je młoda Serbowka mjezynarodny prayerfestival w Marienfriedźe dožiwiła – wjace fotow
 
       
wo poswjećenju ponowjeneho swjateho křiža pola Worklec – wjace fotow  
       
što mały knefl šulskim nowačkam přeje  
       
wo wopyće młodych swójbow Radworskeje wosady w susodnej ewangelskej wosadnej wsy – wjace fotow  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail

   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008