KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

1. februara 2015

 

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
zo njeměli před Jězusdźěćatkom w žłobiku stejo wostać
 

       

kelko wěčnosćow čłowjek znjese –- wo wopominanju 70. róčnicy wuswobodźenja Auschwitzskeho kaceta

 
      Foto: kna
što swjaty wótc k wobchadźenju z facebook, twitter & co. praji
 
      Foto. kna, montaža: KP

wo pomjenowanju noweho Hamburgskeho arcybiskopa

 
       Foto: kna
wo wuprajenju kardinala: „Dyrbimy puće pytać, kak móhli ludźo eucharistiju přijimać, nic pak, kak móhli jich wot njeje dźělić.“    
       Foto: kna

wo prěnjej synagoze w Braniborskej po holocausće

 
       Foto: kna
zo je so cyrkej pjeć lět po wotkryću mnohich padow seksualneho znjewužiwanja na intensiwny wuknjenski a wuwićowy puć podała
   
       Foto: kna
wo domyswjećenju we Wotrowskej pěstowarni
 
       
kak duch zbóžneho Alojsa Andrickeho w jeničkim po nim pomjenowanym domje we Łužicy knježi – wjace fotow  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail

   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008