KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

1. měrca 2015

 

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
zo Bóh bjezwuwzaćnje kóždemu čłowjekej – wšědnje znowa – zawěsća: Ty sy mój lubowany syn! Ty sy moja lubowana dźowka!
 

       

wo čim staj bamž a zwjazkowa kanclerka rěčałoj

 
      Foto: kna
štó je nowy dekan powjetšeneho Budyskeho dekanata a wo přichodźe diecezanskich młodźinskich putnikowanjow
 
       

wo sydom  tydźenjach bjez wothódnoćenja jako předewzaće w póstnym času – wjace

 
       
čehodla měli so do Boha znowa zalubować – interview z Elisabeth Neuhaus wo dopóznawanskim procesu a wo wosebitosćach w serbskich wosadach – wjace powšitkownje  | přiručka   
 
       

zo su stawizny Hornjeje Łužicy migraciske stawizny – wjace fotow wo prěnim póstnym seminarje w Smochčanskim Domje biskopa Bena

 
       
wo zwěsćenju dźěći, zo je wot popjelneje srjedy hač do jutrow tola wjace hač 40 dnjow – wjace fotow wo kubłanskim dnju za 1. a 2. lětnik
   
       
čehodla kardinal Marx namołwja, zo měli křesćenjo zaso cyle prědku započeć
 
      Foto: kna
zo přewjedźe so bórze modlerska iniciatiwa „24 hodźin za Knjeza“  
       
zo změja dźěći wot předšulskeje staroby hač do 6. lětnika wosebity projektowy dźeń – plakat  
       
  Póstne pastyrske słowo Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopa dr. Heinera Kocha    
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008