KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

1. nowembra 2015

 

 

  Übersicht deutsch
   pisa mjez druhim
   
wo ludźoch, kotřiž wuznawachu w swojim žiwjenju wosebitu bliskosć k Bohu
 

       

zo je biskopska synoda bamžej wotewrjeny zakónčacy dokument předpołožiła, po kotrymž je jemu swoboda k móžnym reformam data

 
      Foto: kna
wo třoch hłownych słužbach fararja – wjace fotow wo zapokazanju fararja Michała Nawki jako Njebjelčanskeho fararja  – dalše fota
 
       
 ● wo kraju wustawow a klóštrow – wjace fotow wo přebywanju serbskich putnikow w Awstriskej
 
       
wo poswjećenju ponowjeneho swjateho křiža w Pěskecach – wjace fotow
 
       

zo je so nowy, z Pólskeje pochadźacy Budyski kapłan serbskim wuměnkarjam předstajił

 
       
što su dźěći 5. a 6. lětnika na slědach swjateho Bena dožiwili – foće
 
       
čehodla dyrbi so Winfriedowy dom w Schmiedebergu w meji 2017 zawrěć
 
       
wo programje swjedźenskeho tydźenja k znowawotewrjenju Budyskeje tachantskeje cyrkwje – cyłkowny program
 
       
wo akciji „Łužica pomha“, z kotrejž namołwja Towarstwo Cyrila a Metoda ćěkancam z wěcnymi darami pomhać  
       
Pokiwy  
       
  Modlitwa wo dobreho noweho Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopa  
      Sutana na biskopskim stole skedźbnja na to, zo je wón wakantny
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008