KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

2. awgusta 2015

 

 

  Übersicht deutsch
   pisa mjez druhim
   
wo małej cyrkwi a wotpusku na wšě časy
 

       

zo je z bliskosće Döbelna pochadźacy měšnik zemrěł, kotryž bě Serbam jara přichileny

 
       
hdźe budźe relikwija swjateho patra Pija w swjatym lěće wustajena
 
       
 ● kak nawoda Vatikanskeje hwězdarnje móžne žiwjenje na nowym zwěsćenym planeće posudźuje
 
       
zo trjebamy symbole, zo by wěra žiwa była – wjace fotow wo připrawjenju ponowjeneho křiža z kulu na wěžu Smječkečanskeje ewangelskeje cyrkwje
 
       

zo su so młodźi a starši wěriwi z Łužicy na čěske hnadowne městno podali – prěnje fota wo putnikowanju do Krupki

 
       
wo nowej knize Alfonsa Frencla, w kotrejž pućuje wón po serbskim alfabeće
 
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008