KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

4. oktobra 2015

 

 

  Übersicht deutsch
   pisa mjez druhim
   
čehodla měli biskopsku synodu k temje mandźelstwa a swójby z modlenjom podpěrać
 

       

wo čim su němscy biskopja na swojej nazymskej plenarnej zhromadźiznje wuradźowali

 
      Foto: kna  
kotra je po wuprajenju bamža najlěpša forma zhromadnosće
 
      Foto: kna 
 ● čehodla njeměli na radosć, pokoj a lubosć zabyć – wjace fotow wo nyšporje z požohnowanjom konjacych zapřahow
 
       
wo domchowance a rozžohnowanju w Radworju – wjace fotow
 
       

wo spomóžnje skutkowacym dušepastyrju, kotryž je so z Njebjelčic rozžohnował – wjace fotow

a hišće wjace fotow

 
       
wo wulěće Bratrowčanow do Čorneho Chołmca – wjace fotow  
       
wo jězbje zbrašenych w pobóčnym wozu – wjace fotow
 
       
wo rozžohnowanju šulerjow ze swojim dotalnym wosadnym fararjom – wjace fotow  
       

wo dožiwjenjach rjedźerkow Chróšćanskeje cyrkwje w Rudnych horach – wjace fotow

 
       
wo tym, zo nawjeduje Serbowka dale katolske zjednoćenstwo kubłarjow w Sakskej  
       
Pokiwy  
       
  Modlitwa wo dobreho noweho Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopa  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008