KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

5. julija 2015

 

 

  Übersicht deutsch
   pisa mjez druhim    
kotremu wažnemu prašenju měli so w swojim žiwjenju stajnje znowa stajić
 

       

zo su třo němscy arcybiskopja palium dóstali

 
       
čehodla sej kardinal Walter Kasper realistisku teologiju mandźelstwa žada
 
       
 ● wo zahajenju tydźenjow k wopominanju Jana Husa
 
       
zo njeńdźe arcybiskop Koch karjery dla do Berlina
 
       

wo słužowniku cyrkwje a kak je swój měšniski nadawk dotal spjelnił – wjace fotow wo slěbornym měšniskim jubileju kanonika a Budyskeho tachantskeho fararja Wita Sćapana

 
       
wo darowanskej akciji za ponowjenje pišćelow w Budyskej tachantskej cyrkwi
 
       

wo drohoćince w Kulowskej cyrkwi, kotraž ma so restawrować

 

 
       
wo třećim zetkanju zastupjerjow wosadow zwjazka zhromadneje zamołwitosće
 
       
wo wulěće Radworskich seniorow do Pólskeje    
       
wo jubilaru, kotryž skutkuje z lubosće k Bohu a narodej  
       
wo swjedźenju serbskeje poezije, kotryž bě fararjej a basnikej Józefej Nowakej wěnowany – wjace fotow  
       
wo patronatnym swjedźenju w Dobrošicach a wulěće do srjedźneje Łužicy  
       
  zo su wšitcy zbliska a zdaloka na 2. Alojsowy festiwal w Radworju přeprošeni – wjace  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008