KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

6. decembra 2015

 

 

  Übersicht deutsch
   pisa mjez druhim
   
kotru žałbu sami runja cyłemu swětej trjebamy
 

       

wo wurjadnym lěće, w kotrymž měli wosebje miłosćiwi być a w kotrymž směmy tež miłosć wočakować

 
      Foto: kna
wo wulkim europskim swjatym a nałožkach w adwentnym času w Serbach
 
      Foto: kna
 ● kak so móžne hrjebje mjez zbrašenymi a druhimi ludźimi prosće začinić hodźa – wjace fotow wo dnju wotewrjenych duri w dźěłarni swjateho Michała w Pančicach-Kukowje
 
       
zo je biskop Joachim Reinelt přesćěhanja a mordarstwa pod „płašćikom“ wěrywuznaća zasudźił – wjace fotow wo firmowanju w Budyšinje
 
       

kak je młody serbski organist ludźi z pišćelowej hudźbu do adwenta přewodźał

 
       
zo bu na awkciji w Drježdźanach něhdyša z Němcow pochadźaca drohoćinka zdobyta, kotraž bu znowa poswjećena – wjace fotow
 
       


wo horje Ararat, Radworskej šoli a swjatym lěće – wjace fotow wo zetkanju samostejacych

 
       
zo móža so serbscy młodostni za Swětowe zetkanje młodźiny klětu w Krakowje přizjewić – flajer z přizjewjenskim formularom  
       
Pokiwy  
       
  Modlitwa wo dobreho noweho Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopa  
      Sutana na biskopskim stole skedźbnja na to, zo je wón wakantny.
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008