KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

8. měrca 2015

 

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
wo njewidźomnym pomocniku
 

       

zo njewidźa biskopja w nowym swěće digitalnych socialnych medijow žane wohroženje

 
      Foto: kna
zo so na Wětrowskej deponiji přichodnje hižo žane kontaminowane wotpadki njepřiwozmu
 
       

zo je křesćanstwo nabožina z migraciskim pozadkom – wjace fotow wo póstnym seminarje k temje „Wućehń ze swojeho kraja ...!“ w Smochćicach

 
       
zo skutkuja čłonojo TCM na dobro wěry a naroda – wjace fotow wo hłownej zhromadźiznje towarstwa katolskich Serbow w Baćonju  
 
       

wo swěčce jako mosće a jeje přichodnych stacijach

 
       
wo rjadnicy, kotraž stara so tež z 75 lětami swěru wo cyrkwičku we Worklecach
   
       
zo je jedyn z najwažnišich tekstow Swjateho pisma nětko w interneće wozjewjeny – wjace
 
       
zo přewjedźe so bórze modlerska iniciatiwa „24 hodźin za Knjeza“  
       
zo změja dźěći wot předšulskeje staroby hač do 6. lětnika wosebity projektowy dźeń – plakat | flyer
 
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008