KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

9. awgusta 2015

 

 

  Übersicht deutsch
   pisa mjez druhim
   
zo měli swoju wěru wobswědčeć
 

       

wo swjatočnosći k spominanju na židowsku swójbu – wjace fotow wo połoženju třoch kopolakow-plesternakow w Biskopicach

 
       
wo 90lětnej Pěskečance, kotraž wšědnje ze zwonom na swojim domskim k modlenju Jandźelknjeza přeprošuje – wjace fotow
 
       
 ● w KNOTWIŠĆU wo tym, kak móžeš so z nohomaj modlić – wjace fotow wo putnikowanju młodostnych do Krupki
 
       
wo napinacym a zdobom wočerstwjacym putnikowanju z kolesom – wjace fotow
 
       

wo znamjenju žiweje ekumeny

 
       
kotre mysle su putnika krok po kroku přewodźeli
 
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008