KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

10. meje 2015

 

 

  Übersicht deutsch
   pisa mjez druhim    
wo radosći a přećelstwje
 

       

kak je pólska cyrkej swojich w Dachauskim kaceće zahinjenych měšnikow wopominała

 
      Foto: kna
wo motorje ekumeniskeho hibanja
 
      Foto: kna
 ● wo mužu z hibićiwym rozumom, kotremuž bu wopomnjenska tafla wěnowana – wjace fotow  
      Foto: SKA
za čo su so na nyšporje w Róžeńće, kotryž bu wot Towarstwa Cyrila a Metoda wuhotowany, modlili – wjace fotow
 
       

wo ludowym wuměłcu a mentoru serbskeho lajskeho dźiwadła, kotryž je před 25 lětami zemrěł

 
      Foto: SKA
wo wulkim dźaku za lětdźesatki swěrne kantorjenje  
       
wo Feliksowym problemje a Dnju maćerje  
      Foto: kna
kak je 15lětny organist naročne twórby z elanom a samozrozumliwej zmužitosću přednjesł
 
       
wo wosebitym jutrownym procesionje w Radworju – wjace fotow
 
       
wo přeću putniskeho městna Lourdesa  
       
městna za putnikowanje do Swjateho kraja z fararjom Jenschom z Drježdźan su hišće swobodne – cyły program
 
      Foto: kna
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008