KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

12. julija 2015

 

 

  Übersicht deutsch
   pisa mjez druhim    
po kotrym podawku „Sinfonija rozžohnowanja“ Josepha Haydna nasta
 

       

zo měli magnifikat jako wšědnu modlitwu wužiwać – wjace fotow wo putnikowanju 2. julija do Róžanta

 
       
wo nowej kompoziciji a sadźenju serbskeje lipy – wjace fotow wo 69. serbskim ewangelskim cyrkwinskim dnju
 
       
 ● wo tym, zo stej Serbowka a Słowačka pósłanje jako wosadnej referentce dóstałoj – wjace fotow
 
       
wo dnju wotewrjeneho twarnišća w Budyskej tachantskej cyrkwi – wjace fotow
 
       

w KNOTWIŠĆU wo wulkej narodniskej fejće – fotowe impresije wo 2. Alojsowym festiwalu pjatk w Radworju
– fotowe impresije soboty
– fotowe impresije njedźele

 
       
na stronje za dźěći wo kwětkowym hódančku a kotre myta dobyćerjam kiwaja
 
       

zo su dźěći wo mobbingu a swojich prawach rěčeli – wjace fotow wo „Starkmachtagu“ w Chrósćicach

 

 
       
wo swójbnej njedźeli w Smochćicach – wjace fotow
 
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008