KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

13. septembra 2015

 

 

  Übersicht deutsch
   pisa mjez druhim
   
wo prašenjach, kotrež měł sej kóždy stajeć
 

       

wo namołwje bamža ke konkretnej gesće křesćanskeje lubosće a kotru rezonancu je wona hižo měła - brošurka Carity k praktiskim prašenjam přiwzaća ćěkancow

 
       
zo su so w Budyšinje kadiš modlili – wjace fotow
 
       
 ● zo ma žiwy Bóh w stawiznach poslednje słowo – wjace fotow wo putnikowanju na Marije naroda do Róžanta
 
       
wo štwórtym zetkanju Serbskeho pastoralneho ruma
 
       

zo je a wostanje žiwjenje zmysłapołne, dokelž steji za wšěm Boža lubosć – wjace fotow wo rozžohnowanju arcybiskopa Kocha z Drježdźansko-Mišnjanskim biskopstwom

 
       
što sej farar Clemens Hrjehor jako nowy propst w Kamjenicy přeje – wjace fotow wo zapokazanju
 
       
w KNOTWIŠĆU, zo su młodostni strachi ludźi w srjedźnej Łužicy zeznali – wjace fotow wo wulěće serbskich młodostnych
 
       
wo přebywanju serbskeje skupiny na Marije naroda před 70 lětami w Lišovje  
       
wo rodźenym Kulowčanu Mateju W. Jakuli a jeho wuměłskim tworjenju  
       
  zo změja dźěći wot předšulskeje staroby hač do 6. lětnika wosebity projektowy dźeń – plakat | flyer  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008