KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

15. nowembra 2015

 

 

  Übersicht deutsch
   pisa mjez druhim
   
kak měli z dobrymi a kak ze špatnymi powěsćemi wobchadźeć
 

       

što cyrkej k rozsudej zwjazkoweho sejma nastupajo pomoc při suicidźe praji

 
      Foto: kna
wo zahajenju lětušeje diasporneje akcije Bonifacijoweho skutka
 
       
 ● wo „Katakombowym pakće“ za słužacu cyrkej
 
       
što dowěrnik bamža z „wočinjenymi durjemi“ njedawneje biskopskeje synody měni
 
       

zo je so diecezanska rada na swojej nazymskej zhromadźiznje z procesami w cyrkwi zaběrała – wjace fotow

 
       
zo su so 9. nowembra w Hórkach za katolsku Serbowku židowskeho pochada modlili
 
       

wo dźaknym swjedźenju k zakónčenju wulkeho projekta, kotryž je dušu zhrěł
 
       
wo čim je zapósłanča zwjazkoweho sejma na hłownej zhromadźiznje Hornjołužiskeho zwjazka Carity přednošowała  
       
wo jubilaru, kotryž hori so za wěru a narod  

 

       
wo serbskim měšniku z dwěmaj doktorskimaj titlomaj  

       
zo je gospelowy chór z Drježdźan wopytowarjow we Łupoji zahorił  
       
wo dźělenju po přikładźe swjateho Měrćina w dwójnym zmysle – wjace fotow  
       
zo bu ewangelska Serbowka w Texasu wuznamjenjena  
       
zo móža so serbscy młodostni za Swětowe zetkanje młodźiny klětu w Krakowje přizjewić – flajer z přizjewjenskim formularom  
       
wo programje swjedźenskeho tydźenja k znowawotewrjenju Budyskeje tachantskeje cyrkwje – cyłkowny program
 
       
Pokiwy  
       
  Modlitwa wo dobreho noweho Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopa  
      Sutana na biskopskim stole skedźbnja na to, zo je wón wakantny
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008