KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

16. awgusta 2015

 

 

  Übersicht deutsch
   pisa mjez druhim
   
zo su njebjesa realita
 

       

zo móžeš konflikty jenož z respektom a dialogom rozrisać

 
       
zo je podest za pasionsku hru w Chrósćicach natwarjeny – wjace fotow
 
       
 ● zo je Drježdźanski profesor za politiske wědomosće w Smochćicach mjezynarodny chór nawjedował – wjace fotow
 
       
zo je arcybiskop z Libanona w Budyskej cyrkwi Našeje lubeje knjenje Wótčenaš aramejsce spěwał – wjace fotow
 
       

wo rjanym darje šulskim nowačkam

 
       
wo nowej tafli při awtodróze, kotraž skedźbnja na Smochčanski Dom biskopa Bena – wjace fotow
 
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008