KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

17. meje 2015

 

 

  Übersicht deutsch
   pisa mjez druhim    
wo wobstajnym prošenju
 

       

wo žadanju Centralneho komiteja katolikow Němskeje za požohnowanjom jenakosplažnych porow a reakcije młodeho biskopa na to

 
      Foto: kna
wo wutrobnej rozmołwje komunistiskeho rewolucionara z bamžom
 
      Foto: kna
 ● wo domje w Rudnych horach, kiž je wusko ze Serbami zwjazany a kotryž swjeći kulowatu róčnicu  
       
štó cyrkwi pokład a swětej žohnowanje je – wjace fotow wo putnikowanju chorych a starych ludźi
 
       

wo poswjećenju noweje cyrkwje w Lipsku, kotruž mjenuje bamž Franciskus znamjo nadźije a přichoda

 
      Foto: kna
štó měł dnjowy wotběh přetorhnyć, pomhać a so za mzdu njeprašeć – wjace fotow  
       
zo je Jězus pěstka a my kćenjowe łopjena wokoło njeje – wjace fotow wo prěnim swjatym woprawjenju w Chrósćicach  
       
wo prěnim swjatym woprawjenju w Njebjelčicach pod temu „Ja sym winowy pjenk a wy prućata“ – wjace fotow
 
       
kak su po wjele lětach row pradźěda našli – wjace fotow
 
       
wo poswjećenju pomnika za nućenych dźěłaćerjow w Njebjelčicach – wjace fotow
 
       
městna za putnikowanje do Swjateho kraja z fararjom Jenschom z Drježdźan su hišće swobodne – cyły program
 
      Foto: kna
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008