KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

20. decembra 2015

 

Wšitkim čitarjam, dopisowarjam, roznošowarjam a dobroćelam Katolskeho Posoła a wužiwarjam našeje internetoweje strony www.posol.de přejemy žohnowane hody. Dźakujemy so zdobom za wšu wopokazanu dowěru, swěru a pomoc.
Redakcija

 

  Übersicht deutsch
   pisa w swojim hodownym čisle mjez druhim
   
wo swětle ludow
 

       

što měli centralne zapřijeća w cyrkwi być – wjace fotow wo wotewrjenju Swjatych wrotow w Róžeńčanskej cyrkwi 
– dalše fota

–  w tutych cyrkwjach w Němskej buchu Swjate wrota wotewrjene

 
     
kelko ludźi je so hižo za swětowe zetkanje młodźiny w Krakowje přizjewiło
 
       
 ● wo dožiwjenjach a dopóznaćach serbskeho rentnarja w misionskej staciji w Južnej Africe – wjace fotow
 
       

wo wočerstwjenju za ćěło a dušu
 
       

kotre hodowne překwapjenki je mały knefl dźěćom spřihotował – dataja k pokročowanju hódančka

 
       
w KNOTWIŠĆU wo rjanym a zdobom njewšědnym hodownym darje, kotryž bychu młodostni dóstać móhli
 
       
zo móža so serbscy młodostni za Swětowe zetkanje młodźiny klětu w Krakowje přizjewić – flajer z přizjewjenskim formularom  
       


we wobrazowej meditaciji, kak hodowne poselstwo lěpje zrozumiš

 
       
wo hibićiwym a žortniwym wobchodniku z Radworja, kotryž je lětstotk dopjelnił    
       
wo poswjećenju ponowjeneho modlerskeho stołpa w Dubrjenku
   
       
zo prosy TCM – „Łužica pomha“ w swojej hodownej akciji wo dary za Rumunsku a za ćěkancow
   
       
wo tym, zo je šibały Pumpot na adwentnym popołdnju kubłarjam powědał, kuzłał a spěwał    
       
wo dopomnjence na pasionsku hru a hdźe je na předań  
       
Pokiwy  
       
  Modlitwa wo dobreho noweho Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopa  
      Sutana na biskopskim stole skedźbnja na to, zo je wón wakantny.
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008