KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

21. junija 2015

 

 

  Übersicht deutsch
   pisa mjez druhim    
wo originalu rjanosće, kotraž njetrjeba přidatneje kosmetiki
 

       

wo nowej encyklice „Laudato si“ a k čemu so bamž w njej wupraja

 
       
wo nowym serbskim kanoniku
 
       
 ● wo nowymaj dušepastyrjomaj w Budyšinje a Kamjencu
 
       
wo wopyće sakskeho ministerskeho prezidenta w běrowje zjězda katolikow
 
       

zo móže čitar w nowej knize „Ze žohnowanjom na puć“ něštožkuli njewočakowaneho nadeńć

 
       
wo lubjenej Božej mši a lětnim swjedźenju Bratrowstwa – wjace fotow
 
       

wo duchownej hudźbje w Chrósćicach – wjace fotow

 

 
       
wo dwójnym rozžohnowanju na patronatnym swjedźenju we Wotrowje – wjace fotow  
       
w KNOTWIŠĆU, čehodla je so Katrin Damm ze sotru Michaelu stała    
       
 z čim su wobydlerjo Domu swjateje Ludmile personal a hosći na lětnim swjedźenju překwapili – wjace fotow  
       
wo dušepastyrju, kotryž prawidłownje pacientow swojeje wosady w Kamjenskej chorowni wopytuje  
       
wo lětnim koncerće chóra Meje z hosćimi z Delan w Radworju – wjace fotow  
       
  što hosći zbliska a zdaloka na 2. Alojsowym festiwalu w Radworju wočakuje – wjace  
 
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008