KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

22. měrca 2015

 

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
wo tym, štož nas zahorja a zwjazuje
 

       

zo je bamž Franciskus wurjadne swjate lěto připowědźił

 
      Foto: kna
zo bu w Hamburgu nowy biskop wuswjećeny
 
      Foto: kna

wo wuskutkach koncila do přitomnosće – wjace fotow wo dalekubłanju čłonow TCM a wosadnych radow

přinošk „Lasst den Dörfern ihre Kirche“

 
       
zo nimaja jenož Serbja zajimawe jutrowne nałožki – wjace fotow wo wosebitej wustajeńcy w Budyskim Serbskim muzeju  
       


wo dźěłach wokoło wołtarnišća na putniskej łuce w Róžeńće – wjace fotow

 
       
wo počesćenju Kamjenskeje wosadneje referentki z pjenježnym mytom – wjace fotow
   
       
wo 24hodźinskim modlenju za Knjeza w Chrósćicach – wjace fotow  
       
wo kurje za ćěło, duch a dušu  
       
što su dźěći Ralbičanskeje pěstowarnje zajimaweho ze sotru Tadeju dožiwili – wjace fotow  
       
zo je Stanisław Tilich znowa předsyda přećelskeho kruha  
       
wo duchownej hudźbje z čěskim chórom w klóštrje Marijinej Hwězdźe – wjace fotow  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008