KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

23. awgusta 2015

 

 

  Übersicht deutsch
   pisa mjez druhim
   
zo směmy a měli so rozsudźić
 

       

wo njewšědnej akciji Kolpingoweho skutka w Kölnje, w kotrejž hraja tež bamžowe čerwjene črije rólu

 
      Foto: kna
wo wotewrjenju wobšěrneje wustajeńcy wo Janu Husu w Žitawje
 
       
 ● wo putnikowanju rjadniskich zhromadnosćow do Róžanta – wjace fotow
 
       
wo zelowym swjedźenju w klóšterskej zahrodźe – wjace fotow
 
       

zo su swójby Radworskeje wosady na slědach swjateje Zdźisławy pobyli – wjace fotow

 
       
wo jubilarce, kotraž bu na swojim narodninskim dnju wysoko počesćena
 
       
što mały knefl na swojej stronje šulskim nowačkam přeje  
       
wo Božej stwórbje w swětle swěčkow – wjace fotow wo nocy tysac swěčkow w klóšterskej zahrodźe  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008