KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

24. meje 2015

 

přeje wšitkim čitarjam, dopisowarjam, roznošowarjam a dobroćelam žohnowane swjatki 

  Übersicht deutsch
   pisa mjez druhim    
štó nas won do swěta a zdobom do našich domow sćele
 

       

što biskopja Centralnemu komitejej katolikow Němskeje porokuja

 
      Foto: kna
w čim tči po měnjenju bamža Franciskusa zbožo swójby
 
      Foto: kna
 ● wo tym, zo spožči so tule sobotu w Hamburgu synej katolskeho fararja a w Erfurće synej njekřćeneju staršeju měšniska swjećizna  
      Foto: kna
štó je nowy prezident Caritas Internationalis
 
      Foto: kna

kelko jěcharjow je so na lětušim swjatokrejnym jěchanju we Weingartenje wobdźěliło

 
      Foto: kna
wo swjatkownym jěchanju w Kötztingu z prominentnym wobdźělnikom z Vatikana a čehodla bu wone na eucharistiski procesion pozběhnjene  
      Foto: kna

wo kubłanskej jězbje katolskich kubłarjow a dwěmaj póstnymaj rubomaj

 

 
      Foto: kna
wo dźaknym pěšim putnikowanju z Łužicy k Praskemu Jězusdźěćatku
 
       
wo tym, zo su w klóšterskej zahrodźe serbske spěwy zaklinčeli – wjace fotow
 
       
wo předstajenju noweje knihi z bohatym poskitkom putnikowanjow Serbow k hnadownym městnam – wjace fotow
 
       
wo wopyće pola ukrainsko-katolskich wěriwych w Lwowje  
       
wo rjedźe, kotryž zasadźuje móc słowa  
       
wo poslednim aktiwnym biskopje, kotryž bu w NDR wuswjećeny a kotrehož demisiju je bamž nětko přiwzał    
       
na koho su Baćońscy wěriwi na swojim lětušim mejskim nyšporje zwonka Božeho domu spominali – wjace fotow  
       
zo njeměli wuslědki najwažniše być – wjace fotow wo koparskim turněrje serbskich ministrantow w Pěskecach  
       
wo prěnim swjatym woprawjenju w Pančicach-Kukowje – wjace fotow  
       
wo nowej kompoziciji, kotraž je so na prěnim swjatym woprawjenju w Kulowje prěni raz spěwała – foće  
       
   zo změja dźěći wot předšulskeje staroby hač do 6. lětnika wosebity projektowy dźeń – plakat    
       
městna za putnikowanje do Swjateho kraja z fararjom Jenschom z Drježdźan su hišće swobodne – cyły program
 
      Foto: kna
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008