KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

25. oktobra 2015

 

 

  Übersicht deutsch
   pisa mjez druhim
   
w rozmołwje z Bohom wo mzdźě, kotruž njemóžeš sej zasłužić
 

       

kotru mysl je bamž Franciskus při spominanju 50. róčnicy zasadźenja biskopskich synodow rozłožił

 
      Foto: kna
wo nowym dušepastyrju we Wojerowskej chorowni
 
       
 ● zo je po měnjenju synodalow diferencowaniše zhladowanje na mandźelstwo trěbne
 
      Foto: kna
wo zapokazanju čestneho kanonika Šćěpana Delana jako wosadneho fararja w Ralbicach – wjace fotow – dalše fota
 
       

zo přesydli so wjetšina rjadnicow klětu z Worklec do maćerneho domu rjadu w Münsteru

 
       
w rozmyslowanju młodostneje, što jej modlenje woznamjenja
 
       
wo poswjećenju wobšěrnje restawrowaneho swjateho křiža we Wěteńcy – wjace fotow
 
       
wo nazymskim koncerće w Njebjelčicach, hdźež wustupichu hnydom tři skupiny z Delan – wjace fotow  
       

wo spožčenju Myta Ćišinskeho a Spěchowanskeho myta Ćišinskeho

 
       
wo akciji „Łužica pomha“, z kotrejž namołwja Towarstwo Cyrila a Metoda ćěkancam z wěcnymi darami pomhać  
       
Pokiwy  
       
  Modlitwa wo dobreho noweho Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopa  
      Sutana na biskopskim stole skedźbnja na to, zo je wón wakantny
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008