KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

27. septembra 2015

 

 

  Übersicht deutsch
   pisa mjez druhim
   
zo měli so domchowanki swojeho žiwjenja dočakać
 

       

štó přechodnje Drježdźansko-Mišnjanske biskopstwo nawjeduje

 
       
k čemu je nowy Berlinski arcybiskop na swojim zapokazanju namołwjał
 
      Foto: kna 
 ● wo wopyće bamža Franciskusa w Kubje a USA
 
      Foto: kna
zo móža ludźo ze zbrašenymi ideje wuwiwać – wjace fotow
 
       

wo patronatnym swjedźenju serbskeje starownje – wjace fotow

 
       

wo wuspěšnym předstajenju pasionskeje hry „Wy sće swětło swěta“ – wjace fotow wo prjemjerje a popołdnišim předstajenju 

 

wjace fotow wo zakónčenju

 
       
wo štomje ewangelskich Serbow we Wittenbergu – wjace fotow
 
       
wo myslach a začućach ewangelskeho wěriweho tydźenje po pěšim putnikowanju do Częstochowy  
       
zo je dopomnjenje zakład přitomnosće a přichoda – wjace fotow wo poswjećenju ponowjeneho swjateho křiža na ekumeniskim nyšporje w Hrubjelčicach  
       
zo změja dźěći wot předšulskeje staroby hač do 6. lětnika wosebity projektowy dźeń – plakat | flyer  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008