KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

27. decembra 2015

 

Wšitkim čitarjam, dopisowarjam, roznošowarjam a dobroćelam Katolskeho Posoła a wužiwarjam našeje internetoweje strony www.posol.de přejemy žohnowane

a strowe nowe lěto 2016. Dźakujemy so zdobom za wšu wopokazanu dowěru, swěru a pomoc.
Redakcija

 

  Übersicht deutsch
   pisa mjez druhim
   
što posłušnosć woznamjenja
 

       

wo wutrobnym a zdwórliwym duchownym, kotryž swjeći tele dny swój dejmantny měšniski jubilej

 
     
zo su Budyscy serbscy seniorojo na swojej adwentničce twórbu „Wopyty pola Jězuska“ zeznali – tule cyła twórba Michała Nawki z lěta 1933
 
       
 ● wo woblubowanym němskim hodownym kěrlušu, kotryž je hižo 200 lět stary a kotryž ma serbskej wotpowědnikaj – foće
 
       

wo Božich narodkach w Njebjelčicach, Kulowje a Radworju – wjace fotow
 
       

wo małym pastyrju, kotryž je Bože dźěćo z njewšědnym darom zwjeselił – dataja k pokročowanju hódančka z hodowneho čisła

 
       
zo su dožiwjenja w Pólskej Serba na swjateho Don Boska dopomnili – wjace fotow
 
       
serbscy młodostni měli so za Swětowe zetkanje młodźiny klětu w Krakowje přizjewić – flajer z přizjewjenskim formularom  
       
Pokiwy  
       
  Modlitwa wo dobreho noweho Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopa  
      Sutana na biskopskim stole skedźbnja na to, zo je wón wakantny.
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008