KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

28. junija 2015

 

 

  Übersicht deutsch
   pisa mjez druhim    
zo měła naša próca tajka być, zo Knjez tež nam jónu praji: „Twoja wěra je ći pomhała.“
 

       

wo wopyće bamžowskeho wulkopósłanca w Drježdźanach

 
       
wo wuradźowanju zastupnikow Němskeje biskopskeje konferency a Centralneho komiteja katolikow z jednotliwymi wosobami wo rozdźělnych žiwjenskich situacijach
 
       
 ● wo najwuznamnišim cistercienskim abće
 
       
wo poswjećenju postawy swjateho Jana Pawoła II. w Chrósćicach – wjace fotow
 
       

wo rektoru kubłanskeho domu w Tinje, kotryž swjeći tele dny złoty měšniski jubilej

 
       
wo wulěće Chróšćanskich wosadnych po třoch krajach – wjace fotow
 
       

zo bě a je Róžeńčanska swjatnica wěriwym škit a schow

 

 
       
wo pisanym programje klóšterskeho swjedźenja – wjace fotow  
       
wo primicnym požohnowanju nowoměšnika, kotryž ma serbske korjenje    
       
  zo su wšitcy zbliska a zdaloka na 2. Alojsowy festiwal w Radworju přeprošeni – wjace  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008