KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

1. meje 2016

 

  Übersicht deutsch
  gratuluje nowemu biskopej Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa Heinrichej Timmereversej, kotrehož je bamž pjatk, 29. apryla, pomjenował, a přeje jemu Bože žohnowanje w zamołwitym zastojnstwje.
Pomjenowany bu nowy biskop někotre hodźiny po tym, zo bu aktualne wudaće do ćišćernje podate. Tohodla Katolski Posoł biskopa Heinricha Timmereversa w přichodnym wudaću nadrobnišo předstaji.

   
       
  W swojim aktualnym wudaću pisa mjez druhim    
zo měli so čas žiwjenja za tym prašeć, što je prawje
 

       
zo su młodostni ze wšeho swěta składnostnje Lěta miłosće do Roma putnikowali
 
       

wo dopomnjenkach na pomocliwu rjadnisku sotru Majelu kónc wójny w Zejicach

 
       
hdźe su wopytowarjo přezjednosć, jednorosć, nabožnosć a serbskosć dožiwić móhli – wjace fotow wo 12. beneficnym koncerće we Łazku
 
       

wo jubilejnej Božej mši w Sulšečanskej kapałce a poswjećenju mosta swjateho Bosćana – wjace fotow

 
       
wo pilnych dźěłaćerjach, kotřiž su ležownosć wokoło pomnika swjateju Cyrila a Metoda porjeńšili – wjace fotow  
    
   
wo fecich dnjach za nanow ze swojimi dźěćimi w Smochćicach
 
       
kotre stawiznički su tele dny jako nowa serbska zběrka w Ludowym nakładnistwje Domowina za małe dźěći wušli
 
       
wo njewšědnej mólbje, kotruž najskerje jenož w Serbach zrozumiš  
       
wo prěnim swjatym woprawjenju w Njebjelčicach
a we Wotrowje
 
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008