KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

3. julija 2016

 

  Übersicht deutsch
       
  pisa mjez druhim    
kotry puć měli w žiwjenju nadeńć
 

       
kak je bamž prawosławny koncil hódnoćił
 
       

wo jubilejnym patronatnym swjedźenju w Dobrošicach – wjace fotow

 
       
wo slěbornej róčnicy, duchownych chłóšćenkach a lóštnym swjedźenju – wjace fotow wo slěbornym měšniskim jubileju fararja Bena Jakubaša w Radworju  – dalše impresije
 
       

wo stołpomaj křesćanskeje wěry

 

 

    
   
čehodla móhła Irska za wožiwjenje serbšćiny we Łužicy přikładna być – wjace fotow
 
       
zo da Bóh kóždemu druhu šansu – wjace fotow wo putniskej Božej mši dźěći Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa  – dalše fota wo mjezyprogramje a nyšporje
 
       
wo Ralbičanskej łódźi a morju
 
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008