KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

4. septembra 2016

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
wo małej žonje z wulkej a miłosćiwej wutrobu, kotruž bamž tutu njedźelu swjatu praji
 

       
wo modlenju kadiša w Budyšinje – wjace fotow
 
       

wo njeposłušnej Barbarje a napominacym kamjenju – wjace fotow

 
       
wo wjeselu a zrudobje mjez rjadnicami Božeje předwidźiwosće
 
       

ke kotremu zhromadnemu nadawkej je biskop Heinrich Timmerevers na swojim zapokazanju w Drježdźanach pozbudźił – wjace fotow wo swjatočnej Božej mši
– wjace fotow wo zetkanju z wěriwymi

 

    
   
z čim je předsyda Towarstwa Cyrila a Metoda noweho biskopa rozradował  
       
wo woporniwej, spušćomnej a ponižnej słužownicy, kotraž je 94lětna na prawdu Božu wotešła
 
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008