KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

4. decembra 2016

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
wo najswěrnišej partnerce Boha
 

       
wo zahajenju pomocneje akcije Adveniat w Mnichowje
 
      Foto: kna

wo prěnjej žonje na čole najznaćišeje ewangelskeje cyrkwje w sakskej stolicy

 
      Foto: kna

wo wurjadnym hudźbnym poskitku na předwječoru prěnjeje adwentneje njedźele

 
      Foto: kna
wo pomocy, kotraž je na lěta zapołožena – wjace fotow
 
       
što je něhdyši zwjazkowy prezident w swojej lawdaciji składnostnje spožčenja BAMBIjoweho myta wo bamžu Franciskusu prajił
 
       
kotre prašenja wostachu na informaciskim wječoru wo arabskej a islamskej kulturje w Němskej njewotmołwjene
 
       
wo maćeri, wowce a wučerce – wjace fotow wo zetkanju we wobłuku projekta „Swjata Ludmila – 1100. posmjertniny“  
       
wo Serbowkomaj, kotrejž stej na samsnym dnju swoje 105. narodniny woswjećiłoj  

       
wo małej hwězdźe na adwentnym wěncu – wjace fotow  
       
  hač budźe zwón Konječanskeje kapałki dale Jandźelknjeza zwonić  
       
  wo swjatej Borborje, kotraž chodźi w Salowje dźěćom do domu  
       
  wo zhromadnym paslenju adwentneje pychi – wjace fotow  
       
 

zo prosy TCM w swojej hodownej akciji „Łužica pomha“ wo dary za zarjadowanje dźěćaceho hospicneho wotrjada we Vilnjusu

 
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008