KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

5. junija 2016

 

  Übersicht deutsch
       
  pisa mjez druhim    
zo zamóže jeno Bóh woprawdźe tróštować
 

       
wo zetkanju wotewrjenych wutrobow – fotowe impresije wo jubilejnym 100. zjězdźe katolikow Němskeje w Lipsku
 
       

zo je TCM katolskich Serbow na cyrkwinskej mili předstajało a wjele zajimawych rozmołwow měło – wjace fotow

 
       
zo je družka serbsku próstwu na kemšach jubilejneho 100. zjězda katolikow Němskeje přednjesła – fotowe impresije wo zakónčacej Božej mši
 
       

wo předstajenju zbóžneho kapłana Alojsa w Lipsku – wjace fotow

   
       
wo młodej rjadnicy a tójšto zajimowanych młodostnych  –  wjace fotow 
 
    
   
na kotre wašnje su wopytowarjo zjězda Budyskich křižerjow widźeli
 
       
wo wustajeńcy, w kotrejž buštej mjez ćichimi rjekowkami tež dwě Serbowce předstajenej
 
       
zo měli so po měnjenju Magdeburgskeho biskopa Feigi lajkojo bóle do nawodnistwa wosadow zapřijeć
 
       
  zo měła cyrkej po měnjenju arcybiskopa Kocha pory intensiwnišo na cyrkwinsce zwjazane mandźelstwo přihotować  
       
  wo mudračkach, kotrež su syły ludźi zahorili a posledni raz na zjězdźe katolikow wustupili – wjace fotow    
       
  zo je Smjerdźečanska rejwarska skupina na biskopstwowym jewišću wjele žiwjenskeje radosće wuprudźała – wjace fotow    
       
  zo měli so wšitcy na puć z Bohom zwažić – wjace fotow wo zahajenskej Božej mši na swjedźenju Božeho ćěła    
       
  zo bě zjězd katolikow za pomjenowaneho Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopa wulkotny podawk    
       
  zo je serbski diakon kardinalej na zakónčacej Božej mši poboku był – wjace fotow    
       
  wo dožiwjenjach Serbowki w diecezanskim dźěćacym chórje w Lipsku – wjace fotow    
       
  wo njebjeskich rjekach a jich zajimawym zetkanju    
       
čehodla bu w Lipsku meter wulka swěčka do Münstera data – wjace fotow  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008