KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

6. měrca 2016

 

 

  Übersicht deutsch
   pisa mjez druhim
   
wo njeskónčnej stawiznje
 

       
wo prěnjej dospołnej monografiji wo tachantskej cyrkwi – wjace fotow wo přepodaću noweje knihi „Der Dom St. Petri in Bautzen“  
       

zo zwisuje nastajenje k islamej z nastajenjom k wěrje

 
      Foto: kna
  što čłowjek trjeba, zo by žiwy był – wjace fotow wo putnikowanju swójbow do Róžanta
 
       
zo njeje čłowjek ze zbrašenjom žana pana – wjace fotow wo třećim póstnym seminarje k temje „Njezranliwe? Žiwjenje ze zbrašenjom“
 
       

što je poprawny problem cyrkwje

 
      Foto: kna
wo wodźacej wosobinje narodneho hibanja 19. lětstotka – wjace fotow wo swjatočnosći k 200. narodninam Jana Arnošta Smolerja  
       
w KNOTWIŠĆU, na kotrym zarjadowanju budźe so róžowc jako rap spěwać – wjace fotow  
       
na kotrej šuli w Budyšinje maja nětko tepidłowy cebra – wjace fotow wo wuslědkach praktikuma litawskich studentow  
       
kelko je so w hodownej akciji Łužica pomha Towarstwa Cyrila a Metoda za Rumunsku nahromadźiło  
       
zo budźe w Róžeńće nóc wujednanja  
       
cyłkowny přehlad swjateho misiona w Kulowskej wosadźe  
       
Pokiwy  
       
  Modlitwa wo dobreho noweho Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopa  
      Sutana na biskopskim stole skedźbnja na to, zo je wón wakantny.
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008