KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

6. nowembra 2016

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
što je najsylniši argument za žiwjenje po smjerći
 

       
wo zaměrje ekumeniskich prócowanjow a historiskim zetkanju w šwedskim Lundźe
 
      Foto: kna

štó bu jako prěni katolik z Lutherowej medalju počesćeny

 
      Foto: kna

wo dušepastyrjomaj w Ruskej, kotrajž mataj druhdy tež nana narunać

 
      Foto: kna

z kotrymi nowymi formami liturgije spyta cyrkej zwonkastejacych docpěć

       
      Foto: kna        
wo zwoprawdźenju njewšědneje ideje w Kamjencu – wjace fotow wo poswjećenju filialneje předawarnje klóšterskeje pjekarnje
 
       
wo Europjanu, kotremuž bě nuza druhich wažniša hač swójska karjera
 
       
na dźěćacej stronje, hač na kěrchowje woprawdźe šeri
 
      Foto: kna
wo poswjećenju ponowjeneho swjateho křiža pola młodeje swójby w Němcach – wjace fotow
 
       
zo su čłonojo Hornjołužiskeho zwjazka Carity hospicny „Dom Siloah“ zeznali – wjace fotow  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008